Tilmeldte
6
Navn Bemærkning
Alvilde Vega Schwartz-Petersen
Emilie My Schwartz-Petersen
Emma Vagnø
Storm Skotte Højlo
Viola Lybecker
William Brøste-Schmidt