Fra leg til OL – det bedste for alle

Københavns Trampolinklub (KTK) er Danmarks største forening for spring i stortrampolin. I KTK omfatter gymnastikdisciplinen ’Trampolinspring’ tillige aktiviteten spring i dobbelt minitrampolin (DMT). KTKs virke orienterer sig som helhed mod gymnastikkens discipliner og mod aktiviteter som i et bredere sigte understøtter KTKs mission, vision og formål.

”Fra leg til OL – det bedste for alle” spydsætter KTKs profil: På den ene side signaleres, at KTK er Team Copenhagen Eliteklub, og at målet i forhold til trampolinspring som konkurrenceidræt er bidrage til udvikling af trampolinsporten i ind-og udland. Dette sikres gennem tilvejebringelse af de rette vilkår og rammer for talent- og eliteudøvere, præciseret i KTKs talent- og eliteudviklingsprogram, og grundlæggende derved, at mulighederne for og progression i træningstilbud fra nybegynder til eliteniveau er tilstede. KTK har dermed også en stærk profil i forhold til trampolinspring som motionsidræt. KTK er frontløber, og gennem alsidige og tidssvarende aktiviteter for børn, unge og voksne, dvs. fra et år og opefter, er målet at bidrage til trampolinidrættens mangfoldighed i forhold til forskellige målgrupper.

Her overfor er ”Fra leg til OL – det bedste for alle” samtidig udtryk for klubbens høje ambitionsniveau for kvalitet i træning og aktivitetstilbud. Kvalitet i træningen kræver viden og erfaring og derfor stor årvågenhed for uddannelse og efteruddannelse af trænere samt i større omfang end hidtil anvendelsen af digitale hjælpeværktøjer for at sikre optimal træningspraksis, indoptagelse af effektive træningsmetoder og nyeste principper.

Siden er opdateret 14-11-2016. Webwriter: Villads Alexander Truelsen  Petersen 

Nyheder

Events

Facebook

Kommer snart

Vores støtter