Info til nye medlemmer


Velkommen i Københavns Trampolinklub

Vi er glade, for at du har valgt at springe i trampolin hos KTK. Vi håber, at du og din familie finder jer godt til rette i klubben. 

Her på siden har vi samlet nogle af de vigtigste informationer til dig. Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive eller ringe til klubben:

Medlemsservice: medlemsservice@kbhtrampolin.dk

Klubtelefon: 25 17 17 31

KTK har klublokale i Grøndal MultiCenter, 1. sal (rum 35), Hvidkildevej 64, 2400 København NV

Indmeldelse - medlemsskab

Som springer i KTK betales et månedligt kontingent. Kontingent betales for medlemsskab af klubben.

Indmeldelse i foreningen sker via denne hjemmeside – du kan finde hold under ”Ugeplan”. Her kan du sortere på f.eks. alder, træningssted mv. For at kunne tilmelde dig holdtræning, skal du først melde dig ind i klubben. Det sker ved at oprette en profil på deltageren. Ved deltagelse på familiehold skal alle som deltager oprette en profil.

Når der er oprettet en profil, kan du tilmelde dig holdtræning. Når du er tilmeldt et hold og har betalt dit første kontingent, er du medlem af KTK. Link til foreningens vedtægter finder du nederst på hjemmesiden.

Vores kontingent er et kontinuerligt medlemsskab, som betales månedsvis forud og opkræves den 1. i hver måned. Ved tilmelding til hold før den 15. i en måned opkræves det fulde kontingentbeløb. Efter den 15. i en måned betales 50 % af kontingentbeløbet for denne måned, og hvis man bliver tilmeldt efter den 25. betales kun 25 % af beløbet. Ved tilmelding bliver medlemmet tilmeldt automatisk betalingsopkrævning. Medlemskontingent dækker ikke ikke konkurrencelicens eller -deltagelse/-gebyr, eventuelle træningslejre i skoleferierne, sociale arrangementer o.lign. 

Systemet er lavet sådan, for at du nemt og fleksibelt kan melde dig ind og ud, når du ønsker det. Det betyder, at du ikke skal betale for hele sæsonen fra starten. Derfor vil du blive ved med at være medlem, til du melder dig ud.

Har du ikke dankort, kan du betale via bankoverførsel. Kontakt os for mere information: Medlemsservice@kbhtrampolin.dk 

Betingelser og vilkår for medlemsskab  og KTKs vedtægter fremgår af klubbens hjemmeside: www.kbhtrampolin.dk

Opskrivning på venteliste til hold

Hvis der ikke er plads på det hold, du ønsker at træne på, kan du skrive dig på ventelisten. Du må skrive dig på alle de holdventelister, du har lyst til. Det ville dog være rart, hvis du sletter dig igen, når du ikke er interesseret i at blive tilbudt en plads på et hold mere.

Træning 

Når du er tilmeldt og har fået meddelelse om, at du er optaget på holdet, møder du frem til træning på den pågældende ugedag og tidspunkt. Kom i god tid, så du er omklædt, når træningen går igang. Husk at melde afbud til din træner, hvis du kommer til en træning.

Der er omklædningsrum på alle idrætsanlæg, hvor vi træner.

Beklædning: Vi springer i alm. gymnastiktøj, gymsko/sokker i trampolinerne. Der må ikke medbringes spidse/skrape genstande i trampolinerne, undgå trøjer med lynlås osv. (bæltespænder, hårnåle, smykker o.lign). Løsthængende hår elastikbindes. 

Medbring : Vanddunk, da du får brug væske undervejs i træningen og evt. lidt frugt.

Sodavand, chips, slush ice, slik, kagekiks o.lign. hører ikke sammen med sport og må ikke bringes ind i træningshallerne. KTK følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende kost og ernæring. 

Konkurrencer

For deltagelse i konkurrencer påkræves springerlicens. 

Deltager du i begynderkonkurrence, så som Klubtræf, opkræves gebyr for springerlicens samtidig med din tilmelding til konkurrencerne via KTKs hjemmeside. Under menuen "Events" finder du tilmeldingsopslag. Du modtager en mail, så snart tilmelding er mulig til en given konkurrence.

Påkræves nationallicens for deltagelse i en konkurrence, skal du indløse licens via GymDanmarks hjemmeside: www.gymdanmark.dk. Når du har indløst licens kan du tilmelde dig konkurrence via KTKs hjemmeside under menu'en 'Events'. Du modtager mail, så snart tilmelding til en konkurrence er mulig.

Det er vigtigt at overholde de udmeldte deadlines for tilmelding til konkurrencer. Har du ikke betalt deltagelsesgebyr, kan du ikke stille op til konkurrencen.

Klubmesterskab 

En gang årligt (typisk i begyndelsen af juni) mødes alle springere, trænere, frivillige på tværs af hold og træningssted til en festlig dag sammen, hvor vi dyster mod hinanden og hygger os sammen. Klubmesterskab er din mulighed for at møde andre ktk'er, der ligesom dig synes at trampolinspring er en fantastisk idræt.  

Udmeldelse

Du kan melde dig ud når som helst, du ønsker det. KTK refunderer ikke medlemskontingent. Udmeldelse kan kun ske skriftligt til klubben på mail: medlemsservice@kbhtrampolin.dk

Skriv venligst en begrundelse for udmeldelsen – vi bruger den i vores medlemsstatistik.

Trænings- og konkurrencedragter

KTK har både træningsdragter (paradedragt) og konkurrencedragter. Se udvalget i "Shop". 

Springere optaget på Copenhagen Trampoline Academy, KTKs talentudviklings-og eliteprogram, SKAL købe deres egne dragter, som bæres ved deltagelse i konkurrencer. Vi opfordrer alle til at deltage i konkurrencer i KTKs klubtøj, det er dog ikke et krav for deltagelse i Klubtræf(begynderkonkurrence).

Forsikring

VIGTIGT - alle medlemmer er dækket af deres egen ulykkesforsikring.  I forbindelse med idrætsrejser gennem KTK er vi dækket af Idrættens Rejseforsikringer.

Ferie-og lukkedage

Se klubkalenderen på hjemmesiden. Vi følger i hovedtræk skolernes feriefrie perioder/-dage.

Ansøgning om kontingenttilskud

Bor du i Københavns Kommune, har KTK mulighed for at søge om kontingenttilskud og tilskud til deltagelse i stævner/konkurrencer, sportsudstyr (fx springdragt o.lign.) for økonomisk trængte familier. 

Opnås tilskud tilgår beløbet KTK, som administrerer beløbet i henhold til gældende retningslinjer. Udfyld denne blanket og send den til medlemsservice@kbhtrampolin.dk 

Tro og love erklæring om handicap

Ved tilmelding til hold for springere med særlige behov (spec.needshold), skal du inden første træning udfylde en tro og love erklæring om handicap. Erklæringen sendes til medlemsservice@kbhtrampolin.dk eller medbringes til 1. træning.

 Vedligehold din KTK-profil

 Ved indskrivning/tilmelding på hold opretter du en medlemsprofil. Husk! løbende at opdatere din profil ved ændring i adresse, tlf., email mm. 

Frivillig 

KTK er en frivillig forening, dvs. vi er et fællesskab, som er afhængig af, at alle giver et nap i ny og næ. Det kan være som frivillig hjælp i kaffebod ved konkurrencer/klubmesterskab, gennemførelse af arrangementer/events eller på anden vis, når behov for ekstra hænder. På de træningssteder, hvor vi pakker udstyr op/ned til hver træniing appellerer vi til, at du som forælder/voksen giver et nap med at håndtere grej'et. Du kan også blive forældre-træner og større springere hjælpetrænere og herigennem støtte klubben i at vore springere bliver dygtigere. Kort sagt; Som ktk'er er du en vigtig del af et fællesskab og med til at understøtte den 'klubånd', som gør KTK en fantastisk trampolinklub. 

KTKs kerneværdier og etisk kodex

Kompetence  - Udvikling - Engagement - Rummelighed

KTKs aktiviteter hviler på vore kerneværdier. Kerneværdierne er pejlemærker for det som, vi ønsker kendetegner klubbens virke. Her over for er KTK underlagt de etiske kodex, som er gældende for trampoliniderætten internationalt, nationalt og regionalt. KTKs etiske kodeks er retningsviser for adfærd og handlinger, som kendetegner et sundt træningsmiljø og et positivt fællesskab.

Medlemsdemokrati, ligestilling, ligeværd, diversitet og mangfoldighed

I KTK værner vi om medlemsdemokratiet og dermed din mulighed for indflydelse på klubbens udvikling. Ligestilling, ligeværd, diversitet og mangfoldighed  er nøgleord som medgår i et blomstrende medlemsdemokrati. I KTK er alle som kan tilgå foreningens formål, virke, vedtægter, kerneværdier, etiske kodeks og udviser almindelig medmenneskelig gensidig respekt velkommen.  

Konkret opfordrer vi alle til at deltage i den årlige generalforsamling. Generalforsamlingen drøfter væsentlige emner, der berører vor sportslige og foreningsmæssige forhold, ligesom der pågår valg til bestyrelsen, af springerrepræsentant mv. Men også i det daglige opfordrer vi alle til at bidrage med gode idéer og forslag, der  understøtter vort formål og er med til at gøre KTK til den klub, vi ønsker.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Vi glæder os til at se dig til holdtræning. Vel mødt!


Senest opdateret december 2022

Nyheder

Events

Facebook

Kommer snart

Vores støtter