Konkurrenceregler og bedømmelse af trampolinøvelser


Hvad er en øvelse?

En øvelse er som udgangspunkt ti forskellige spring, der laves lige efter hinanden.
Ved begynderkonkurrencer laver de nyeste springere dog kun seks spring, da de typisk ikke kan så mange spring endnu.

Et spring er enhver bevægelse fra trampolindugen til trampolindugen. Det vil sige, at f.eks. bevægelsen fra stå til sidde er et spring - og bevægelsen fra sidde til stå er også et spring.

En begynderøvelse på seks spring kunne f.eks. være: 
Sidde, stå, halvskrue, benspring, sidde, halvskue stå.

Mens en lidt svær øvelse på ti spring kunne være:
Mave, stå, sammenbøjetbenspring, halvskrue, sidde halvskrue, sidde, stå, split, ryg, stå  

Når man bliver rigtig dygtig, består en øvelse af ti saltoer efter hinanden. Dommere

Der er tre typer dommere ved trampolinkonkurrencer:

 • Udførelsesdommere
 • Vanskelighedsdommere
 • Synkrondommere

Dommerne har hver deres opgaver.
Udførelsesdommere er kun interesseret i udførelsen, altså hvor pænt det er. De er ligeglade med om springeren laver siddespring eller dobbeltsalto.

Vanskelighedsdommere er omvendt kun interesserede i, hvor svære springene er. Den eneste interesse de har i udførelsen er, at springet skal kunne genkendes. Og endelig ser synkrondommere kun på at de to springere i et synkronpar lander samtidigt.

Hertil findes to andre officials ved stævner: Kamplederen og beregneren. Kamplederen kalder springerne ud og leder stævnet. Og beregneren noterer dommernes karakterer og beregner den samlede karakter.


Udførelsesbedømmelse

Udførelsesdommerne giver 1 point for hvert gennemført, perfekt spring. Det vil sige, at en øvelse på 10 spring har en maksimumkarakter på 10,0.

For hvert spring trækker dommerne tiendedele fra, når springet ikke er perfekt. Fradragene kan være fra fra 0,0 til 0,5 point for hvert spring. Der er en lang række begrundelser for fradrag. Faktisk er der så mange, at en begynderspringer ville få maksimalt fradrag for alle spring, hvis alle begrundelserne skulle bruges. Det kan selvfølgelig ikke gå, så derfor fokuserer dommerne på nogle fejl frem for andre i begynderstævner. Jo ''finere'' konkurrence, desto flere begrundelser bruger dommerne.

Blandt begrundelserne for at lave fradrag er:

 • Bøjede fodled - fradrag 0,1-0,3
 • Bøjede knæled, når benene skulle være strakte - fradrag 0,1-0,3    
 • Bøjet hofte, når hoften skal være strakt - fradrag 0,1-0,3
 • Åben hofte, når hoften skal være bøjet - fradrag 0,1-0,2    
 • Landing væk fra midten af trampolinen - fradrag 0,1-0,3
 • Tab af højde gennem øvelse - fradrag 0,1-0,3 for hvert spring, der er under højden i første spring.    
 • Manglende udretning af salto (saltoen skal være strakt sidste ca. 60°) - fradrag 0,1-0,2
 • Manglende markering af sammenbøjet spring (hænderne skal fatte lige under knæene) - fradrag 0,3
 • Armene er ikke strakte og holdes ikke ind til siden - fradrag 0,1-0,2

Dertil er der fradrag efter sidste spring. Dels for ikke at stå stille, for at falde på trampolinen, for at ramme kantpuder, eller for ligefrem at falde ud af trampolinen.

I praksis noterer dommerne fradrag for hvert spring, kamplederen fortæller hvor mange spring, der er godkendt, dommerne trækker deres fradrag fra den maksimale karakter. Og endelig viser dommerne karaktererne.

Udførelsesbedømmelse er - trods de faste begrundelser for at give fradrag - subjektiv. Der er derfor flere udførelsesdommere - i ''vigtige'' konkurrencer 5 og i mindre vigtige 3. Højeste og laveste karakter kastes bort og de midterste lægges sammen (eller, hvis der kun er 3 dommere, ganges med 3). Resultatet er udførelseskarakteren.


Vanskelighedsbedømmelse

I modsætning til udførelsesbedømmelse, er vanskelighedsbedømmelse en eksakt bedømmelse. Der er 1-2 vanskelighedsdommere - afhængigt af, hvor svære spring, der forventes ved den pågældende konkurrence. Hvis der er 2, hjælper de hinanden - der gives kun én vanskelighedskarakter.

 • Hver kvart salto giver 0,1 point
 • Hver halv skrue giver 0,1 point
 • Hver hel salto giver en bonus på 0,1 point
 • Hver hel salto (dobbeltsalto eller mere) giver en bonus på 0,1 point, når den udføres hoftebøjet eller strakt
 • Hver hel salto uden skrue giver en bonus på 0,1 point, når den udføres hoftebøjet eller strakt

Der er så nogle ekstra regler - bl.a. kræves at hvert spring er forskelligt. Hvis et spring gentages, opnår springeren ikke karakter for gentagelsen.

Vanskelighedsdommerne noterer vanskelighedskarakteren for hvert spring og lægger karaktererne sammen. Resultatet vises som vanskelighedskarakteren.

Synkronbedømmelse

I synkronkonkurrencer er det et krav, at springerne lander samtidigt. Synkrondommerne kontrollerer dette og kan ligesom udførelsesdommerne give hvert spring karakteren 1,0 med et fradrag for manglende synkronitet på 0,1-0,5.

Der er 3 synkrondommere, og ligesom med udførelseskaraktererne bortkastes højeste og laveste karakter.
Midterste karakter ganges med to og er synkronkarakteren.

Beregning af resultat

Karakteren for én runde er summen af udførelseskarakteren, vanskelighedskarakteren og (i synkronkonkurrencer) synkronkarakteren.

Karakteren for hele konkurrencen er igen summen af karaktererne for de enkelte runder.


Bliv selv udførelsesdommer - eller døm selv med

Det kan være praktisk selv at kunne bedømme en øvelse ligesom udførelsesdommerne. Enten fordi man er træner og skal vejlede springerne - fordi man er forælder og skal ''trøste'' børnene - eller blot fordi man ønsker at følge med i en trampolinkonkurrence.

Første hurdle er at give en karakter for hvert spring. Prøv at sætte et mærke for hvert spring i en øvelse. Og tæl efter, at der er 10 mærker når øvelsen er slut.

Anden hurdle er så at vurdere hvert spring. Prøv at skrive plus eller minus for hvert spring - ud fra om springet er ''pænt'' eller ej. Igen skal der være 10 tegn, når øvelsen er slut.

Og så endelig er du klar til at sætte tal på vurderingen. Du vil hurtigt opdage, at der er alt for mange fejl hos almindelige springere. Så en vigtig opgave er at begrænse sig til de væsentlige. Start med at give fradrag for bøjede fødder og sjuskede ben. Og sammenlign så med karakterer, som gives af en øvet dommer.

Tak til Farum Trampolinklub for lån af denne tekst.

Du kan finde mere information på GymDanmarks hjemmeside.Nyheder

Events

Facebook

Kommer snart

Vore samarbejdspartnere