Fra leg til OL – det bedste for alle

Københavns Trampolinklub (KTK) er Danmarks største forening for spring i stortrampolin. I KTK omfatter gymnastikdisciplinen ’Trampolinspring’ tillige aktiviteten spring i dobbelt minitrampolin (DMT). KTKs virke orienterer sig som helhed mod gymnastikkens discipliner og mod aktiviteter som i et bredere sigte understøtter KTKs mission, vision og formål.

KTK blev 'født' i 2010, da to københavnerklubber, NT77  fra Nørrebro og MK31 fra Amager, beslutte at lægge kræfterne sammen for både at bygge videre på de stolte traditioner og den danske trampolinhistorie begge rundedes af og ikke mindst for at skabe grobund for den klub, KTK er idag. 
 
”Fra leg til OL – det bedste for alle” spydsætter KTKs profil:  
På den ene side signaleres, at KTK er Team Copenhagen Eliteklub, og at målet i forhold til trampolinspring som konkurrenceidræt er bidrage til udvikling af trampolinsporten i ind-og udland. Dette sikres gennem tilvejebringelse af de rette vilkår og rammer for talent- og eliteudøvere og derved, at mulighederne for og progression i træningstilbud fra nybegynder til eliteniveau er tilstede. 
I 2016 etablerede klubben vort akademi: Copenhagen Trampoline Academy (CTA) er vor talentudviklingsplatform for de dygtigste trampolinspringere, og de som vil mere med deres idræt.
På den anden side signalerer "Fra leg til OL  - det bedste for alle", at KTK har en stærk profil i forhold til trampolinspring som motionsidræt. KTK er frontløber, og gennem alsidige og tidssvarende aktiviteter for børn, unge og voksne er målet at bidrage til trampolinidrættens mangfoldighed i forhold til forskellige målgrupper (mennesker med særlige behov, udsatte børn/unge, skoleelever og børn i forskellige dagtilbud blot for at  nævne nogle).

”Fra leg til OL – det bedste for alle”  er udtryk for klubbens høje ambitionsniveau for kvalitet i træning og aktivitetstilbud. Kvalitet i træningen kræver viden og erfaring og derfor stor årvågenhed for uddannelse og efteruddannelse af trænere samt i større omfang end hidtil anvendelsen af digitale hjælpeværktøjer for at sikre optimal træningspraksis, indoptagelse af effektive træningsmetoder og nyeste principper.

 
 
Sidst opdateret: Marts2020

Nyheder

Events

Facebook

Kommer snart

Vores støtter