Om Københavns Trampolinklub (KTK)


Fra leg til OL – det bedste for alle

Københavns Trampolinklub (KTK) er Danmarks største non-profit forening for spring i stortrampolin. I KTK omfatter gymnastikdisciplinen ’Trampolinspring’ også dobbelt minitrampolin (DMT). Klubbens aktiviteter understøtter  KTKs mission og vision.

KTK blev dannet i 2010 ved fusion af to københavnerklubber, NT77 fra Nørrebro og MK31 fra Amager. Klubben bygger dermed videre på stolte traditioner og arven fra de gamle klubber, som indskriver sig i dansk trampolin-og gymnastikhistorie.  "Fra leg til OL - det bedste for alle" spydsætter KTKs profil:

På den ene side signaleres, at KTK er Team Copenhagen Eliteklub og målet om at skabe talentfulde og dedikerede trampolinspringere, som kan repræsentere KTK og trampolinsporten i Danmark og internationalt. Dette sikres ved at skabe de rette vilkår og rammer for talent- og eliteudøvere og derved, at KTKs træningstilbud omfatter alle niveauer fra nybegynder til eliteniveau. KTK ønsker at være det foretrukne klubvalg, hvor talent, motivation, vedholdenhed og ønsket om at blive dygtigere er drivkraft for toppræstationer.Copenhagen Trampoline Academy

Copenhagen Trampoline Academy (CTA) er klubbens talentudviklings- og eliteplatform. CTA huser nogle af Danmarks dygtigste junior-og seniorspringere eller kort sagt; De springere som har talent og dedikeret forfølger drømmen om at gøre sig gældende indenfor trampolinspring som konkurrenceidræt. Blandt andet gennem  deltagelse i GymDanmarks landsholdssamarbejde, deler vi ud af vor ekspertise omkring trampolinspring.

 "Fra leg til OL - det bedste for alle", signalerer på den anden side KTKs mission om at udbrede glæden og interessen for trampolinidrætten, fremme fælleskab og sund livsstil. Dette sker gennem alsidige og tidssvarende aktiviteter for børn, unge og voksne og i forhold til forskellige målgrupper som understøtter trampolinidrættens mangfoldighed (f.eks. mennesker med særlige behov, udsatte børn/unge, skoleelever og børn i forskellige dagtilbud blot for at nævne nogle).

"Fra leg til OL - det bedste for alle"  udtrykker klubbens ambitionsniveau for kvalitet og progression i træning. Kvalitet i træningen kræver viden og erfaring. 'Kompetence' er en af KTKs kerneværdier: Uddannelse og 


efteruddannelse af trænere, videndeling på tværs af trænerteamet, effektive og aldersrelaterede træningsmetoder og principper, performance-understøttende tiltag, anvendelse af digitale hjælpeværktøjer er nogle af klubbens indsatsområder for at give springerne de bedste vilkår og betingelser.

"Fra leg til OL - det bedste for alle" rammersætter vor kompromisløshed omkring sikkerhed og tryghed  og ønsket om, at KTK er et sportsligt og socialt fællesskab for børn, unge og voksne, hvor deltagelse styrker enkeltes ønske om et aktivt liv og egenudvikling samt  mulighed for medindflydelse på klubbens udviklingsretning. 

"Fra leg til OL - det bedste for alle" favner det nationale og internationale perspektiv som kendetegner et moderne sportsligt og socialt foreningsfællesskab. KTKs kulturbærende værdier deler vi med vore samarbejdspartnere i ind-og udland. Vi værner om og glædes ved samarbejdet med aktører både i  og udenfor trampolinverden, fordi de medskaber ved deres bidrag til at sikrer kvalitet i KTKs træningstilbud og events. Vore samarbejdspartnere og sponsorer er vigtige sparringpartnere i vor bestræbelse på, at KTK er det naturlige klubvalg på alle niveauer.


Nyheder

Events

Facebook

Kommer snart

Vore samarbejdspartnere