Klubbens målsætninger


KTK_DM_Senior Hold_2022_60_AS_web.jpg

KTK's talent- og elitepolitik

Målgruppe

Gymnasterne i elitegruppen skal min. fylde 16 år det år de bliver udtaget. Herudover skal de være udtaget til junior EM eller være i seniorlandsholdsbruttotrup. Alle gymnasterne skal som minimum efterleve forbundets krav om træningsmængde.

Gymnasterne i talentgruppen er udøvere fra det år de fylder 10 til og med 20 år. Gymnasterne skal have potentiale til på sigt at indgå i elitegruppen. Gymnasterne skal efterleve kravene til de udtagne hold. 

Formål

Formålet med politikken er at sikre en rød tråd fra man starter som gymnast til man indgår i forbundets talent- elitearbejde.

Politikken skal synliggøre målgrupperne, det organisatoriske ansvar samt hvordan målgrupperne prioriteres i klubben

Politikken skal sikre, at træningen foregår efter ATK principperne.

Prioritering

I forhold til det sportslige har vi følgende prioritering

 1. Elite
 2. Talent
 3. Bredde

I forhold til det økonomiske har vi følgende prioritering

 1. Talent
 2. Elite
 3. Bredde

Overordnede ansvarlig (ansvarlig for politikken)

Næstformanden har ansvaret for politikken.

Forankring i det daglige (ansvar for implementering af strategien)

Sportschefen har ansvaret for implementering af talent- og elitestrategien.

Kommunikation

Politikken synliggøres på klubbens hjemmeside og offentliggøres i forbindelse med et nyhedsbrev. Der henvises til talent- og elitepolitikken i trænerhåndbogen.


KTKs breddepolitik

Målgruppe

Vi arbejder med to grupper inden for bredde:

 • Bredde motion, træner 1 gang om ugen a 1-2 timer, tilbydes konkurrencedeltagelse.
 • Bredde konkurrence, træner 1-2 gange om ugen á 1-2 timer, forventes at deltage i konkurrencer. 

Formål

Formålet med politikken er at sikre at alle springere oplever glæde og tryghed gennem sporten. 

Herudover skal politikken sikre, at vi på alle hold følger klubbens sportslige røde tråd.

Prioritering

I forhold til det sportslige har vi følgende prioritering

 1. Elite
 2. Talent
 3. Bredde

I forhold til det økonomiske har vi følgende prioritering

 1. Talent
 2. Elite
 3. Bredde


KTK_Juletræf_2022_AS_34_web.jpg

Overordnede ansvarlig (ansvarlig for politikken)

Næstformanden har ansvaret for breddepolitikken.

Forankring i det daglige (ansvar for implementering af strategien)

Leder af gymworld er ansvarlig for implementering af breddestrategien.

Kommunikation

Politikken synliggøres på klubbens hjemmeside og offentliggøres i forbindelse med et nyhedsbrev. Der henvises til breddepolitikken i trænerhåndbogen.

 


Nyheder

Events

Facebook

Kommer snart

Vore samarbejdspartnere